Spansk fastighetsrätt

Vårt team av fastighetsexperter svarar på alla dina bostadsfrågor

Vi lovar att guida dig genom de lagar som gäller vid överlåtelser och hjälper till med alla juridiska frågor och ställningstaganden som kan uppstå när man köper och säljer en fastighet.

Att köpa ett hus i Spanien skiljer sig egentligen inte från att köpa ett hus i Sverige eller något annat land. Som överallt är det en kombination av att hitta rätt fastighet, komma överens om ett pris, och se till att den juridiska processen fortlöper på bästa sätt. Ofta ter sig det hela mer komplicerat än vad det är.

 • ATT KÖPA EN BEGAGNAD FASTIGHET

  Resale-fastigheter (begagnade). Det här är det vanligaste köpet

 • ATT KÖPA PÅ RITNING

  Köp nybyggnation tryggt och säkert

 • ATT KÖPA FÖR UTHYRNINGSÄNDAMÅL

  En fastighet för framtida hyresintäkter

 • ATT SÄLJA SIN EGEN FASTIGHET

  Alla aspekter av försäljningen sköts av oss

 • TOMTER OCH BYGGNADSPROJEKT

  Vi hanterar allt från tomtköp till färdigt hus

 • ATT KÖPA EN KOMMERSIELL FASTIGHET

  Inkluderar både köp och leasing

HUR KÖPER MAN ETT HUS I SPANIEN?

Tillåt oss guida dig genom köpprocessen med hjälp av våra tjänster…

INNAN DU SKRIVER KONTRAKTET
 • Kontrakt

  Vi förbereder och handlägger köpeavtalet för enskilda såväl som kommersiella fastigheter.

 • JURIDISK GRANSKNING

  Full inspektion av fastigheten och juridisk granskning

 • VID KÖP PÅ RITNING

  Komplett paket för att skydda din investering under hela processen

 • NIE, BANKKONTO & FULLMAKT

  Ansökan om NIE-nummer, spanskt bankkonto och fullmakt (om så önskas)

DAGEN FÖR KONTRAKTSKRIVNING
 • Hjälp hela dagen

  Vid undertecknande av lagfarten hos Notarius Publicus ledsagar vi dig hela vägen, tolk och översättningstjänst inkluderat.

EFTER FULLBORDAT KÖP
 • TJÄNSTER FÖR ATT AVSLUTA ÖVERLÅTELSEN

  Vi hjälper till att färdigställa den pågående processen, som att skriva in bostaden i fastighetsregistret och ändra ägarförhållanden för leverantörer och kommunal service.

 • SKATTETJÄNSTER

  Vi sköter alla dina skatter, vilket också inkluderar ansökan om återbetalning av de 3% du betalar i skatt som icke resident när du säljer en fastighet.

[testimonial_view id=”1″]

Vad är ett NIE-nummer?

N.I.E. är en förkortning av Número de Identidad de Extranjeros, vilket kan översättas som: identitetsnummer för utländska medborgare. NIE är ett personligt ID-nummer som används för skatteärenden och för identifikation i allmänhet. För alla offentliga och rättsliga ärenden i Spanien krävs att du har ett NIE-nummer.

Du behöver ditt NIE när du till exempel köper och säljer en fastighet, en bil, eller för att koppla in el och vatten till din bostad. Det fungerar också som ditt skatte-ID.

Fullmakt

Med en fullmakt ger du din advokat rätten att agera i ditt ställe, i till exempel finansiella och juridiska ärenden.

På det här sättet kan du utnämna en person du litar på att bli ditt ombud när du själv inte kan närvara. Det är en juridisk handling och måste undertecknas inför Notarius Publicus.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.