Civilrättsliga tvista

TVISTEMÅL

På Sun Lawyers kan vi hjälpa dig med alla typer av civilrättsliga tvister.

En civilrättslig tvist uppstår när två eller fler personer inte kan komma överens, oftast söks ekonomisk ersättning eller en uppgörelse där en viss handling utförs utan att ärendet får straffrättsliga påföljder.

Vår samlade erfarenhet och kompetens har gjort att civilrättsliga tvister blivit ett specialistområde för oss på Sun Lawyers. De flesta kunder föredrar att inte själva delta i rättegångsprocessen men vi kan garantera att samarbetet med våra kunniga och högt kvalificerade jurister kommer göra att du ändå känner dig trygg och insatt i processen.

VI KAN HJÄLPA DIG MED ALLA SORTERS TVISTEMÅL, TILL EXEMPEL:

  • Personskador

  • SKULDINDRIVNING

  • BORGENÄRSRÄTTIGHETER

  • LAGSTADGADE FRIHETER OCH RÄTTIGHETER

  • RÄTTSTRIDIG UPPSÄGNING

  • SKILSMÄSSA OCH FAMILJERÄTT

Ersättning

Våra kunders behov och önskemål styr alltid vilken strategi vi använder i varje enskilt tvistemål. En rättegångsprocess kan vara kostsam och tidskrävande, och en tidig uppgörelse kan ibland vara att föredra framför en långdragen rättslig process där man uttömmer alla alternativ. Sun Lawyers advokater är erfarna och övertygande förhandlare som i alla skeden av rättegångsprocessen jobbar aktivt för att uppnå den mest gynnsamma ersättningen för sina kunder.

Skilsmässa och familjerätt

Vi ger råd när det gäller ansökan om skilsmässa, separation, underhåll och andra former av familjeförfaranden som följer spansk lagstadga. Frågorna vi hanterar inbegriper omvårdnad och vårdnad av barn, besöksregler, underhållsbestämmelser, hur familjehemmet ska användas och likvidationer. Våra advokater kommer alltid att försöka nå en gemensam överenskommelse, men i de fall då detta inte är möjligt försvarar vi vår klients intressen i en rättegång.

Ring oss på (+34) 965 321 193 eller fyll i kontaktformuläret.

[testimonial_view id=”2″]

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.