“Vi kan verkligen rekommendera Sun-LAYWER , La Zenia och Goli utan vars hjälp vi inte kunnat slutföra vårt lägenhetsköp iTorrevieja. Goli har på ett tryckt och professionellt sätt hjälpt oss med alla nödvändiga handlingar och företrätt oss i denna svåra tid när vi inte själva kunnat resa till Spanien.”

Bo Hansson och Aneta Pihl